Od dnia 10.09. tj. poniedziałek w godz. 9.00 - 13.00 ze względu na bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów i wycieczek oraz zabaw na placu bramy wjazdowe będą zamyknięte. W tych godzinach rodzice będą mogli wchodzić na teren przedszkola przez furtki.