Do 28 lutego 2019r. rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Nie złożenie deklaracji w w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu. Deklarację można pobrać w załączniku poniżej lub wydrukowaną odebrać w przedszkolu. Prosimy aby deklaracje były wydrukowane dwustronnie.

Deklaracja