Od 01.03. do 22.03.2019r. trwają zapisy do Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci spełniające kryteria ustawowe. Kryteria te mają jednakową wartość. W dalszej kolejności będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone Uchwałą Rady Gminy, mające określoną liczbę punktów.

Wypełnione karty zgłoszenia z załącznikami prosimy o złożenie w gabinecie Dyrektora Przedszkola. 

 

Karta zgłoszenia z załącznikami