Po przywitaniu gości Pani Dyrektor Iwona Markocka zaprosiła wszystkich na krótki występ pasowanych dzieci. Na Przedszkolaka zostały pasowane dzieci z najmłodszej grupy Biedronek. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki od Rady Rodziców.

Pasowanie