Po okrzykach „Pożar” dzieci z wszystkich grup ruszyły do wyjść ewakuacyjnych. Okazało się, że była to próbna ewakuacja, a na zewnątrz czekała na nie niespodzianka. Po raz kolejny w tym roku odwiedzili ich strażacy. Przedszkolaki miały okazję wejść do wozu strażackiego i trzymać węża strażackiego. Co to był za dzień!