Dzieci oglądały budki dla ptaków, przekroje przez pnie różnych drzew oraz wybrały się na spacer po lesie. Dzieci miały też okazję wejść na ambonę i zjeść pyszne kiełbaski. Ach co to była za emocjonująca wycieczka!