Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza od 4.02 do 10.02 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu nauki.

Od 17 lutego 2 marca w przedszkolu przyjmowane będą wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi po 6 marca 2020 r.

W załączeniu Zarządzenie Burmistrza o naborze oraz deklaracja o kontynuowaniu nauki. Wnioski o przyjęcie z załącznikami zostaną udostępnione zarówno na stronie internetowej jak i przedszkolu od dnia 17 lutego 2020 r.

Zarządzenie o naborze

Deklaracja