Podczas pierwszego spotkania z Ozobotem, który będzie towarzyszył przedszkolakom w nabywaniu podstaw programowania, "Misie" nauczyły się, jak włączyć robota oraz prawidłowo go skalibrować. Następnie poznały podstawowe barwne kody, które określają, w którą stronę będzie poruszął się Ozobot. Za pomocą kolorowych kodów maluchy projektowały na karcie pracy drogę, którą będzie poruszł się mały i inteligentny robot. Dzieci z najmłodszej grupy z zachwytem obserwowoały, jak Ozobot porusza się po zaprogramowanej ściezce.