W czwartek 9 października „Misie” obchodziły Światowy Dzień Poczty. Po teoretycznym wstępie, każdy przedszkolak mógł wcielić się w rolę listonosza, wręczyć list koledze z grupy oraz wrzucić kopertę do skrzynki pocztowej. Zabawy w kąciku pocztowym służyły rozwojowi umiejętności matematycznych, takich, jak: rozpoznawanie figur geometrycznych (wrzucanie listu do skrzynki z odpowiednią figurą), przeliczanie elementów (naklejanie odpowiedniej liczby znaczków) oraz układanie rytmów ze znaczków na paczkach. Po zakończonych zajęciach, przedszkolaki chętnie oddawały się zabawom tematycznym związanym z pocztą i pracą listonosza. To był ciekawy dzień! Kto to wie, możne w naszej grupie jest przyszły listonosz?