Na zakończene kosmicznego tygodnia "Misie" udały się w podróż na ksieżyc. Dzieci obejrzały doświadczenia obrazujące sposób działania rakiety, a następnie w stroju kosmonauty pokonały przeszkody, aby znaleźć się w statku kosmicznym, w którym wyruszyły na księżyc. Na miejscu dowiedziały się, że ksieżyc jest naturalnym satelitą ziemi oraz jak powstały znajdujące się na nim kratery. Na zakończenie maluchy poszukiwały kosmicznych kamieni. Statek kosmiczny był oblegany nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale przede wszystkim w trakcie swobodnej zabawy.