Podczas dzisiejszych zajęć „Misie” przeniosły się na łąkę. Dzieci przyswoiły sobie nazewnictwo związane z owadami i kwiatami, które możemy na niej spotkać. Wykonały też szereg zadań ukierunkowanych na utrwalenie prawidłowego chwytu oraz doskonalenie precyzji palców, ćwicząc przy tym umiejętności matematyczne, takie jak: klasyfikowanie pająków według koloru, układanie rytmów czy przeliczanie elementów. Na zakończenie wykonały kolorowe i koralikowe „robaczki rozrabiaczki”. Ale było przy tym frajdy!