Grażyna Lech „Kwiaty na łące”

Dywan z kwiatów, ziół i traw.

Są w nim jaskry, maki, szczaw.

Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka.

Kreta także tutaj spotkasz.

Możesz słuchać, patrzeć, wąchać!

Piękna, kolorowa łąka.

 

Pytania do wiersza: 

− O jakim miejscu jest ten wiersz? 

− Jakie rośliny rosły na łące?

− Jakie zwierzęta tam przebywały? 

− Jak wyglądała łąka?

 

Tworzenie kompozycji kwiatowych. Wycinanie kół z kolorowych kartek.

Przygotowujemy wycięte szablony kół, białą oraz kolorowe kartki, nożyczki, ołówek. Dzieci odrysowują na kolorowych kartkach koła, a następnie je wycinają. Układają z kolorowych kół na białej kartce dowolne kompozycje kwiatowe.

 

Książka strona 52

 

Kolorowanki:

 

Policz ile jest wybranych zwierząt, narysuj tyle kropek

 

Znajdź 7 różnic

 

Zabawy ruchowe:

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s