Zabawa Masażyk. Dziecko siada za rodzicem, potem następuje zmiana.

 

Ćwiczenia:

 

Obserwowanie chmur – rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i wyobraźni.

Dzieci doszukują się w wyglądzie chmur kształtów różnych istot i przedmiotów, wypowiadają się na temat swoich skojarzeń.

 

Wyklej plasteliną kwiatka dla rodziców.