Zapoznanie z zawartością walizki.

Dzieci nazywają przedstawione przedmioty, określają ich przeznaczenie i układają obok siebie te, których przeznaczenie jest takie samo (do zabawy, do pływania, do ochrony przed słońcem). Liczą przedmioty i wkładają wyznaczone przez rodzica do walizki (np. piłka, czapka, 2 foremki).

 

Zabawa-Prawda czy fałsz.

Dziecko stoi podczas czytania zdań, jeżeli jest prawdziwe, unosi ręce, jeżeli jest fałszywe, przechodzi do przysiadu.

− Rower musi mieć sprawne hamulce.

− Na rowerze jeździmy w wyznaczonych miejscach.

− Rower to rodzaj samochodu.

− Rowerem możemy zjeżdżać z góry bez hamulców.

− Na rowerze jeżdżą tylko dziewczynki.

 

Zabawa ruchowa  z elementem skok - W sam środek.

Rysujemy na chodniku duże koło, a w jego środku małe koło. Dziecko staje na linii większego koła, kolejno skacze obunóż tak daleko, aby wskoczyć do małego koła. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

 

W książeczkach strona 58-59.

 

Praca plastyczna – W podróż pociągiem.

Do przygotowania pociągu potrzebujemy rolki po papierze, zakrętki, plastelinę oraz farby lub bibułę do jego ozdobienia.