Myszka tu i myszka tam…

A ja grupę Myszek znam!

To drużyna wyjątkowa, do działań zawsze gotowa.

Tańczą, śpiewają, rysują, jak to Myszki – pracują.

Co dzień o przyrodę dbają, zdrowo się też odżywiają.

Chętnie bajek wysłuchają, świat książek wręcz uwielbiają.

Po obiedzie wszyscy odpoczywają, by odkrywać świat, sił nabierają.

Gdy zjedzą podwieczorek pyszny i zdrowy, by pójść do domu są już gotowe.

Wychowawca: Patrycja Konior

Pomoc nauczyciela: Ewa Wojdyło

Dyrektor Iwona Markocka