Ogłoszenie

Proszę do końca tygodnia tj. 24.03.2023r. (piątek) o pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola w gabinecie dyrektora przedszkola.

Prosimy zapoznać się z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji.

Z Regulaminem Rekrutacji można się zapoznać poniżej.

Deklaracje o kontynuowaniu nauki w przedszkolu można pobrać poniżej.

Karty z załącznikami prosimy dostarczyć do Dyrektora w terminie określony w Zarządzeniu.