Prosimy rodziców o wydrukowanie i wypełnienie oświadczeń oraz dostarczenie do przedszkola przed przyprowadzeniem dziecka do placówki.

Oświadczenia rodziców